EDGE Eindhoven

Een duurzame en gezonde blikvanger tussen station en Dommel

Stationsgebied Eindhoven in verandering

Het stationsgebied van Eindhoven is in verandering. Op en rond het station wordt er de komende jaren hard gewerkt om de stad leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Hierbij worden er nieuwe gebouwen gebouwd en worden de straten en pleinen in het gebied opnieuw ingericht.

Lichthoven verbind het station met de Dommel

Eén van de plekken rondom het station waarin de ontwikkeling van de stad het meest zichtbaar zal zijn, is het gebied Lichthoven. Dit gebied ligt pakweg tussen het Station en de Dommel, aan de kant van het centrum van de stad. In deze strook achter het Student Hotel zullen de komende jaren verschillende nieuwe woon- en werkgebouwen te staan waardoor het gebied een nieuwe uitstraling zal krijgen. Voor dit gebied is een ontwikkelkader opgesteld waardoor de verschillende projecten in het gebied goed op elkaar aan zullen sluiten en er een samenhangend nieuw gebied ontstaat.

Gezondheid en duurzaamheid staan centraal

Eén van de nieuwe projecten in dit gebied is project EDGE Eindhoven. Het gebouw wordt ontwikkeld door EDGE; een projectontwikkelaar gespecialiseerd in een nieuwe generatie innovatieve gebouwen die de gezondheid en het welzijn van gebruikers en onze planeet op de eerste plaats zet. EDGE herdefinieert de moderne werkplek als een inspirerende driver voor gezondheid, duurzaamheid en innovatie.

De aanpak van EDGE is gebaseerd op het streven naar beperking van de uitstoot van broeikasgassen en materiaalverspilling. Dit doet EDGE op basis van vier pijlers: welzijn, duurzaamheid, design en technologie. Dit sluit naadloos aan op de ambitie van de stad Eindhoven om een leefbare, gezonde en klimaat adaptieve stad te zijn als basis voor een sterk vestigingsklimaat in het kloppende hart van de Brainport.

Passage contrast

Blikvanger aan de Stationsweg

EDGE Eindhoven staat gepland tussen De Effenaar en het spoor, vlak naast rivier De Dommel. Het is de bedoeling dat op deze plek (waar nu een parkeerterrein ligt) een kantoorgebouw, woontoren en een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd.

 Door de unieke locatie naast het station wordt EDGE Eindhoven een belangrijk dagelijks onderdeel voor bezoekers, bewoners, werknemers en studenten. Het gebouw speelt een bepalende rol in het stadshart van Eindhoven: een architectonische blikvanger, een sociale en zakelijke hub, een hoogstandje op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Planologisch kader

Om de realisatie van project EDGE Eindhoven mogelijk te maken, is onder andere een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is het juridisch planologisch kader waarbinnen een project gerealiseerd mag worden. De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan wordt begeleid door de Gemeente Eindhoven.

Vragen?

Mocht u na het zien van de video’s en het doorlezen van alle informatie over het project, vragen hebben of suggesties willen indienen over het project. Vul dan onderstaand formulier in.

Alle vragen en suggesties zullen wij verzamelen en voorzien van een reactie. Deze reactie wij U persoonlijk toesturen per e-mail en (geanonimiseerd) op deze pagina plaatsen.

  Online webinar

  Het online webinar heeft plaatsgevonden op 23 november 2020. Indien u nog vragen heeft over het project, dan kunt U deze insturen via het bovenstaande vragenformulier. Wij zullen uw vragen met grote zorg behandelen.

  Veelgestelde vragen

  Wat is de planning van het project?

  De start bouw van het project staat gepland voor halverwege 2021 en de oplevering voor eind 2023.
  Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures rondom de bouwvergunning en het bestemmingsplan.

  Hoe groot worden de gebouwen?

  Het bruto vloeroppervlak van het kantoorgebouw is ongeveer 27.500 vierkante meter.
  De woontoren heeft een bruto vloeroppervlak van 14.700 vierkante meter.
  Het totale bovengronds bouwvoloume komt hiermee uit op 41.700 vierkante meter
  Daarnaast komt er een ondergrondse parkeergarage met 252 parkeerplaatsen.

  Hoe hoog worden de gebouwen?

  Het kantoorgebouw bestaat uit drie verschillende volumes en verdiepingshoogtes.
  Het hoogste bouwblok van het kantoorgebouw telt tien verdieping en heeft een hoogte van 41,5 meter. De andere twee blokken van het kantoorgebouw tellen 8 en 9 verdiepingen.

  De woontoren wordt twinting verdiepingen hoog en wordt daarmee 68,5 meter hoog. Dat is ongeveer even hoog als het Student Hotel

  Hoeveel woningen worden er gerealiseerd?

  Er worden huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd varierend in grootte van ongeveer 45m2 tot 130m2.
  De huurprijzen voor de appartementen zijn nog niet bekend.

  Heeft u interesse om in één van de woningen van project EDGE Eindhoven te wonen? Houd dan de website www.edge-eindhoven.com in de gaten. Hierop komt in de toekomst informatie te staan over de verhuur van de woningen.

  In welk segment worden de woningen gerealiseerd?

  Er worden huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd. Deze variëren in grootte van ongeveer 45 tot 130 vierkante meter.

  Hoe duurzaam wordt EDGE Eindhoven?

  ‘EDGE heeft de ambitie om een BREEAM Excellent certificaat te behalen. BREEAM is een veelgebruikte certificeringsmethode voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid op tal van aspecten. Het BREEAM Excellent certificaat is het op één na hoogste te behalen duurzaamheidscertificaat.
  Daarnaast zal er ook gebruik worden gemaakt van duurzame energie-opwekkers zoals zonnepanelen en een WKO-installatie.

  Op het gebied van gezondheid wordt er een WELL Gold certificaat nagestreefd.
  Het certificaat wordt gebaseerd op de WELL Building Standard die 100 eisen bevat om te komen tot een gezonde en comfortabele werkomgeving. Het gaat bij WELL om het realiseren van gebouwen die het welzijn van de gebouwgebruikers bevorderen en wordt de laatste jaren steeds vaker toegepast in (kantoor)gebouwen. Het WELL Gold certificaat is ook het één na hoogste te behalen certificaat binnen het WELL systeem.

  Wat is de functie van het atrium?

  Er komt een publieke route te lopen vanaf het station naar de Dommel, welke door het atrium van EDGE Eindhoven loopt.
  Verder is het mogelijk dat er in de toekomst aan het atrium een restaurant, koffiecorner, zitplaatsen en misschien zelfs een fitness voor de kantoorgebruikers wordt geplaatst.

  Is er informatie beschikbaar over het huren van kantoorruimte in EDGE Eindhoven?

  EDGE Eindhoven wordt een multi-tenant kantoorgebouw op basis van ons unieke EDGE concept.

   

  Het gebouw wordt uiterst duurzaam en vooruitstrevend. Zo wordt bijvoorbeeld door het toepassen van baanbrekende technologie de gezondheid en productiviteit van de kantoorgebruikers verbeterd.

   

  Door het implementeren van onze EDGE Concept Space creëren we op de begane een hoogwaardige gemeenschappelijke ruimte met verschillende werkplekken, vergaderruimtes en horecavoorzieningen welke vrij toegankelijk zijn voor alle gebruikers van het gebouw. Het delen van deze voorzieningen zorgt voor een optimale efficientie voor de kantoorgebruiker waarbij faciliteiten pas gebruikt worden wanneer ze echt nodig zijn.

   

  Door de mult-tenant opzet hebben wij tot op heden nog verschillende vloervelden in de aanbieding vanaf ca. 650m2 tot wel 2.750m2 VVO aaneengesloten op 1 vloer.

   

  Voor meer informatie, telefonisch contact en/of het inplannen van een presentatie kan er contact op worden genomen met onze leasing manager Jan van Arkel: +31 6 28 26 97 83.

  Hoe kan ik op de hoogte blijven van project EDGE Eindhoven?

  Op dit moment is er nog geen nieuwsbrief voor het project. Voor updates over het project kan de website www.edge-eindhoven.com en de website van EDGE (www.edge.tech) in de gaten gehouden worden.